ClickCease

Garantie en Schade

Wat moet ik doen bij schade?

Als u schade constateert bij levering dan dient u hiervan direct, maar in ieder geval binnen 48 uur melding te maken via info@henderson-living.com. Zorg hierbij voor duidelijke foto’s en vermeldt uw bestelnummer. Meldt u een schade pas ná 48 uur, dan kunt u helaas geen aanspraak meer maken op een vergoeding.

 

Waarom kan ik na 48 uur geen aanspraak meer maken op een vergoeding?

De bestellingen worden afgeleverd door externe transporteurs. In geval van transportschade dienen wij binnen 48 uur de schade bij hen in te dienen. Gebeurt dat niet, dan wordt de schade aan ons niet vergoed door de transporteur.

 

Hoelang heb ik garantie?

U heeft 15 jaar garantie op rot- en schimmelvorming van onze composietproducten. Op onze bevestigings-en ijzermaterialen geldt geen garantie. Er wordt gebruik gemaakt van RVS met een relatief hoog percentage koolstof. Het voordeel hiervan is dat het RVS niet breekt door het uitzetten of krimpen van composiet. Het nadeel is dat oxidatie eerder optreedt.